Prikaži sadržaj za #Uvoz

INCOTERMS

INCOTERMS su međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina, sastavljena od skraćenog naziva…