Prikaži sadržaj za #Izvoz iz EU

INCOTERMS

INCOTERMS su međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina, sastavljena od skraćenog naziva…

TARIC

Taric, integrirana tarifa Europske unije, višejezična je baza podataka koja objedinjuje sve mjere…