Prikaži sadržaj za #Izvoz

INCOTERMS

INCOTERMS su međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina, sastavljena od skraćenog naziva…