Tko su obveznici Intrastat izvještavanja?

Obveznici podnošenja Intrastat izvještaja su tvrtke u sustavu PDV-a koje sudjeluju u robnoj razmjeni s ostalim članicama Europske unije.

TKO MORA PODNOSITI INTRASTAT IZVJEŠTAJE?

Svi poslovni subjekti u RH koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  1. imaju hrvatski PDV ID broj
  2. obavljaju robnu razmjenu s drugim državama EU-a
  3. prešli su godišnji prag ulaska u Intrastat sustav
     

PRIMICI veći od 400.000 EUR
OTPREME veće od 200.000 EUR

KAKO SE POSTAJE OBVEZNIKOM INTRASTAT IZVJEŠTAVANJA?

  1. Samostalnom prijavom - nakon što ste sami utvrdili prelazak godišnjeg praga za ostvarenu robnu razmjenu unutar EU-a.
  2. Obveznom prijavom – ako ste propustili samostalno se prijaviti, Carinska služba i Državni zavod za statistiku po službenoj dužnosti utvrđuju obvezu.
  3. Dobrovoljnom prijavom – ako obavljate robnu razmjenu unutar EU-a, a ne prelazite prag uključivanja, možete se dobrovoljno prijaviti u Intrastat sustav.