ŠTO JE INTRASTAT?


Intrastat je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije, a mjesečni izvještaj dostavlja se elektroničkim putem u propisanom formatu statističkog Intrastat obrasca
 

TKO SU OBVEZNICI INTRASTAT IZVJEŠTAVANJA?


Obveznici podnošenja Intrastat izvještaja su tvrtke u sustavu PDV-a koje sudjeluju u robnoj razmjeni s ostalim članicama Europske unije.
 

KAKO VAM MI MOŽEMO POMOĆI?


Izvještajna jedinica, u ovom slučaju vi, može svoju obvezu Intrastat izvještavanja prenijeti na treću osobu – deklaranta, i tu nastupamo mi.
 

Kako koristiti INTRASTAT?

Što korisnik treba učiniti ukoliko je obveznik INTRASTAT izvještavanja

TKO MORA PODNOSITI INTRASTAT IZVJEŠTAJE?

Intrastat obveznici su svi poslovni subjekti u RH koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. imaju hrvatski PDV ID broj
 2. obavljaju robnu razmjenu s drugim državama EU-a
 3. prešli su godišnji prag ulaska u Intrastat sustav

PRIMICI veći od 400.000 EUR
OTPREME veće od 200.000 EUR

KOJI PODATCI SU NAM POTREBNI ZA IZRADU INTRASTAT IZVJEŠTAJA?

Za izradu INTRASTAT izvještaja potrebni su:

 • datum fizičkog primitka/otpreme robe
 • šifra robe (tarifni broj) – ako nije poznata, možemo je odrediti na temelju podataka o robi
 • hrvatski opis robe
 • zemlja namjene/isporuke
 • uvjeti isporuke (INCOTERMS paritet)
 • vrsta posla – npr. kupoprodaja, zamjena i sl.
 • vrsta prometa – prijevozno sredstvo kojim je roba prešla hrvatsku granicu
 • zemlja podrijetla robe
 • neto masa
 • količina u jedinici mjere (broj komada, m2, litara i sl.)
 • vrijednost robe
KAKO SE POSTAJE OBVEZNIKOM INTRASTAT IZVJEŠTAVANJA?

Obveznik INTRASTAT izvještavanja postaje se

 1. Samostalnom prijavom - nakon što ste sami utvrdili prelazak godišnjeg praga za ostvarenu robnu razmjenu unutar EU-a.
 2. Obveznom prijavom – ako ste propustili samostalno se prijaviti, Carinska služba i Državni zavod za statistiku po službenoj dužnosti utvrđuju obvezu.
 3. Dobrovoljnom prijavom – ako obavljate robnu razmjenu unutar EU-a, a ne prelazite prag uključivanja, možete se dobrovoljno prijaviti u Intrastat sustav.
ROK ZA DOSTAVU INTRASTAT IZVJEŠTAJA

Rok za dostavu Intrastat obrasca jest razdoblje do 15. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca za koji se Intrastat obrazac podnosi.

INTRASTAT Blog

Pošaljite pitanje ili upit

Javit ćemo Vam se povratno sa traženim informacijama

PITAJTE NAS SVE O INTRASTAT IZVJEŠTAVANJU

Profesionalna usluga izrade Intrastat izvještaja za pravne subjekte. Saznajte kako možete pojednostaviti obvezu izvještavanja za Vašu tvrtku, Zatražite ponudu i prenesite obvezu izvještavanja na INTRASTAT.